Articles — Slovenian

Articles tagged Slovenian

Show all Articles

APLIKACIJA BIOPSIHOSOCIALNEGA MODELA PRI ZDRAVLJENJU OBSESIVNO KOMPULZIVNE MOTNJE iracionalnega imperativa racionalnih ljudi
APLIKACIJA BIOPSIHOSOCIALNEGA MODELA PRI ZDRAVLJENJU OBSESIVNO KOMPULZIVNE MOTNJE iracionalnega imperativa racionalnih ljudi
Biopsihosocialni model zdravja in bolezni, ki ga je leta 1977 teoretiziral George L. Engel predstavlja primarno paradigmo zahodne psihiatrije ter meni, da na nastanek, izbruh ter potek bolezni sovplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki; zdravje torej najbolje razlagamo kot produkt treh komponent. V nasprotju z biomedicinskim modelom človeka določa celostno (ne pojmuje ga kot stroj), raspravlja o determinantah zdravja (katerikoli kombinaciji dejavnikov, ki neposredno ali posredno povzroči spremembo v zdravstvenem stanju), in na slednje se tudi osredotoča (ne pa na bolezen) . Pomembno je poudariti, da obravnavani model ne ponuja enostavne, prilagodljive šablone za pojasnjevanje interakcij ali naključnih vpljivov posamezne komponente , a kvečjemu splošen okvir za usmerjanje teoretičnega in empiričnega raziskovanja. Large Colored Title Article LaTeX Template Version 1.1 (25/11/12) This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com Original author: Frits Wenneker (http://www.howtotex.com) License: CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
Matej Jazbec 13.9.1996
Invitation letter - Taborjenje 2015
Invitation letter - Taborjenje 2015
Taborjenje 2015 This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com License: CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
Rok Kepa

Related Tags

HandoutInternational LanguagesUniversityPosterNewsletterLuaLaTeXThesisBeamerUniversity of LjubljanaUniverza v Mariboru