Breu introducció a \LaTeX

Author
Ignasi
View Count
4223
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

This document is based in the "basic article" template offered by Overleaf. It's a translation and adaptation to catalan language. can be used as initial template for documents written in catala.

(Catalan description): Aquest document és una traducció i adaptació al català del document que ofereix "Overleaf" com exemple de document bàsic. Presenta l'estructura d'un document complet i conté les comandes principals amb alguns exemples.

Breu introducció a \LaTeX