FRI UNIZA LaTeX sablona - bakalarska praca

Author
Ing. Oľga Chovancová
View Count
4796
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Šablóna pre zaverečné práce (bakalárky) v slovenskom jazyku. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline.

FRI UNIZA LaTeX sablona - bakalarska praca