Template za doktorsku dizertaciju/završni rad na ETF-u

Author
Emir Sokić
View Count
4227
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Ovaj template se može koristiti za pisanje doktorske dizertacije ili završnih radova na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu-

Template za doktorsku dizertaciju/završni rad na ETF-u